--------------------------------Zapraszamy do naszej Grupy na Facebooku - KLIK
--------------------
------------------------------------------ŚLĄSKI SPOT ICP -12 maja - fotorelacja
--------------------
----------------Obrazek Zobacz nasz portal klubowy ---------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku ---------------Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku

Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Insignia Club Polska. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Postanowienia ogólne, definicje

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Insignia Club Polska oraz korzystania z Forum, prowadzonego przez Portal społecznościowy Insignia Club Polska.
   2. Forum oznacza serwis internetowy insignia-club.pl prowadzony przez Klub Insignia Club Polska na potrzeby Klubu.
   3. Forum poświęcone jest wymianie informacji na tematy związane z samochodem marki Opel Insignia, ale także na tematy inne lecz tylko i wyłącznie w wyznaczonych przez Administrację Forum działach.
   4. Klub - Insignia Club Polska (ICP)
   5. Klubowicz - osoba będąca członkiem Klubu
   6. Zarząd Klubu - osoby kierujące pracą Klubu. Skład: Prezes, v-ce Prezes ds Finansowych, v-ce Prezes ds Organizacyjnych. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
   7. Administrator - osoba zarządzająca zasobami technicznymi Forum.
   8. Moderator - osoba strzegąca porządku na Forum. Moderator posiada uprawnienia modyfikacji zawartości we wszystkich Działach Forum, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum, bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
   9. Administracja Forum - Zarząd Klubu, Moderatorzy
   10. Dział Forum - wyodrębniona z całości część Forum ze względu na przeznaczenie i zawartość merytoryczną.
   11. Nick – unikalna, wybrana przez Użytkownika nazwa, pod którą występuje na Forum.
   12. Użytkownik - osoba, która została zarejestrowana na Forum pod podanym przez siebie NICKiem, mająca prawo do przeglądania zawartych na Forum treści oraz rozpoczynania nowych Wątków i wpisywania Postów.
   13. Wątek - dyskusja w określonym temacie składająca się z Postów publikowanych przez Użytkowników w określonym Dziale Forum.
   14. Post - wiadomość wysyłana przez Użytkownika do określonego Wątku, związana z tematyką danego Wątku.
   15. Logowanie - proces identyfikacji Użytkownika Forum przez system informatyczny na podstawie nazwy (NICKu) Użytkownika oraz używanego przez niego hasła.
   16. W sytuacji zaistnienia wątpliwości odnośnie zasad korzystania z Forum, Użytkownik uprawniony jest do zadania pytania Administracji Forum wysyłając tzw. PW (prywatną wiadomość)
   #
 2. Klub ICP

   1. W Klubie może uczestniczyć każdy kto wyraża ochotę aktywnego uczestnictwa w pracach Klubu i Forum.
   2. Aby zostać klubowiczem należy:
    • być zarejestrowanym i aktywnym użytkownikiem forum insignia-club.pl co najmniej 3 miesiące
    • posiadać co najmniej 30 postów w działach technicznych lub uczestniczyć w minimum 1 spocie/zlocie lub posiadać rekomendację Klubowiczów i/lub Zarządu
    • opłacić składkę roczną w wysokości 30zł
   3. Osoby posiadające status Klubowicza otrzymują:
    • dostęp do gadżetów klubowych
    • dostęp do konkursów klubowych
    • dostęp do rozszerzonego forum klubowego
    • możliwość posiadania własnego podpisu zgodnie z zasadami ujętymi w §6 pkt. 6
    • możliwość umieszczenia linku reklamowego w podpisie zgodnie z zasadami ujętymi w §7
   4. Po przyjęciu do Klubu Użytkownik otrzyma status Klubowicza oraz "Pakiet Klubowicza" składający się z:
    • 2 sztuk naklejek klubowych insignia-club.pl z specjalnym dopiskiem "klubowicz" w jednym z dostępnych kolorów
    • ramki klubowe pod tablice rejestracyjne
    • długopis klubowy z logo insignia-club.pl
   5. Składka klubowa uiszczana jest na dany rok kalendarzowy z góry do 31 stycznia danego roku
   6. Osoby chcące utrzymać status Klubowicza na kolejny rok zobowiązane są do opłacenia składki do końca stycznia.
   7. Osoby nowo przyjęte w II półroczu (od lipca) opłacają składkę w wysokości 20zł na dany rok.
   8. Po spełnieniu warunków określonych w pkt.2 o przyjęciu Użytkownika do Klubu decyduje Zarząd Klubu.
   9. Wraz z pierwszym dniem lutego statusy zostaną odebrane osobom, które nie uregulowały składki na kolejny rok.
   10. Decyzję o usunięciu Klubowicza z Klubu podejmuje Zarząd Klubu wspólnie. Usunięte konto klubowicza może zostać przywrócone w przypadku dobrowolnej prośby usunięcia konta oraz dobrego sprawowania na forum. W innych przypadkach konto nie może zostać przywrócone.
   #
 3. Zarząd Klubu

   1. Klubem oraz podległym mu Forum kieruje Zarząd Klubu, którego skład jest następujący:
    • Prezes
    • v-ce Prezes ds. finansowych
    • v-ce Prezes ds. organizacyjnych
   2. Zarząd Klubu wybierany jest kadencyjne na pełny rok kalendarzowy. Wybory odbywają się w grudniu, termin zgłoszenia kandydatów trwa od 1 do 15 listopada.
   3. W przypadku rezygnacji członka zarządu przeprowadzane są wybory uzupełniające.
   4. Zarząd podejmuje decyzje dotyczące Klubu i Forum wspólnie w pełnym składzie w drodze głosowania. Przy równej ilości głosów ostateczną decyzję podejmuje Prezes.
   5. W sprawach istotnych dla Klubu Zarząd podejmuje decyzje poprzez głosowania tajne.
   6. Zarząd Klubu może powołać osoby na stanowiska Moderatorów celem obsługi Forum. Poziom i zakres uprawnień moderacyjnych ustala Zarząd.
   7. Zarząd Klubu pełni jednocześnie funkcję Zarządu Forum.
   #
 4. Rejestracja na Forum

   1. Rejestracja Użytkowników odbywa się na oznaczonej stronie internetowej Forum. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: unikalnej wybranej przez Użytkownika nazwy (NICK), adresu poczty elektronicznej e-mail, na który zostanie wysłana informacja o sposobie aktywacji konta oraz hasła za pomocą którego Użytkownik będzie się logował do Forum.
   2. Każdy Użytkownik działa na Forum pod nazwą. Nazwą Użytkownika jest jego NICK.
   3. Rejestrując się na Forum, Użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania z Forum, określone w niniejszym Regulaminie.
   4. Niedopuszczalne jest użycie nazw obraźliwych, wulgarnych, nazw zarezerwowanych dla wartości religijnych, a także adresów stron www, oraz nazw serwisów, jako nazwy Użytkownika (NICK), podczas rejestracji na Forum. Tego typu konta będą usuwane.
   5. Użytkownik może zarejestrować się na Forum tylko pod jednym NICKiem. Wielokrotna rejestracja jest niedopuszczalna.
   6. Rejestracja wymaga potwierdzenia wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Podanie nieistniejącego adresu uniemożliwi rejestrację. Późniejsza zmiana adresu na nieistniejący spowoduje zablokowanie konta na Forum.
   7. Ponowna rejestracja jest możliwa tylko, gdy konto zostało usunięte lub wystąpiły problemy z poprzednim kontem i zostały zgłoszone Administracji Forum. W innym przypadku kolejne konto będzie usuwane, a Użytkownik otrzyma ostrzeżenie lub zostanie zablokowany.
   8. W trakcie rejestracji należy uzupełnić wymagane pola w tym:
    • Auto
    • Kod silnika
    • Rok produkcji
    • Miejscowość/region przebywania
   9. Dokonując rejestracji na Forum, Użytkownik wraża zgodę na otrzymywanie korespondencji email na podany podczas zakładania konta adres poczty elektronicznej od serwisu insignia-club.pl, w tym komunikatów obsługi Forum.
   10. Użytkownik ma możliwość późniejszej zmiany danych podanych w trakcie rejestracji. Pozostałe dane może zmienić Administracja Forum na wniosek Użytkownika.
   11. Rejestrując się na Forum Użytkownik otrzymuje możliwość elektronicznego, publicznego wypowiadania się (tzw. postowania) na Forum oraz wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie treści swoich wypowiedzi. Zarząd Klubu może dysponować w dowolny sposób każdą treścią umieszczoną na forum, jednak odpowiedzialność za nią oraz jej umieszczenie ponosi wyłącznie jej autor.
   12. Nowy użytkownik po zarejestrowaniu dostaje wiadomość powitalną z zaproszeniem do przedstawienia się na forum. Przedstawić należy się w dziale “Powitania” podając podstawowe informacje jak: imię, skąd jesteś, jakie auto posiadasz itp.
   13. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi na forum wyłącznie na własną odpowiedzialność.
   14. Użytkownik powinien wypełnić profil celem ułatwienia komunikacji między użytkownikami na forum.
   #
 5. Publikacja wypowiedzi na Forum

   1. Zakładanie Wątków i pisanie Postów możliwe jest po zarejestrowaniu się.
   2. Przed założeniem nowego Wątku należy sprawdzić, czy istnieje Wątek o podobnej tematyce, w którym można napisać dany Post. Należy skorzystać z wyszukiwarki, a także sprawdzić czy odpowiedź na pytanie nie znajduje się już na Forum. Wszystkie nowe Wątki, założone niezgodnie z powyższą regułą, zostaną skasowane. Nie każde pytanie, pomysł, lub światła myśl, zasługują na otwarcie nowego Wątku, o czym należy pamiętać. Użytkownicy podejmując nowe Wątki lub pisząc Posty powinni kierować się regułą, aby nie powielać tematów już podjętych na Forum oraz stosować zasadę „nie zaśmiecania Forum”.
   3. Przed utworzeniem nowego Wątku każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danego Działu Forum oraz zawartych w nim ogłoszeń.
   4. Posty powinny być umieszczane w odpowiednich Działach Forum. Wystawianie tego samego Postu w różnych działach lub kilka razy w różnych Wątkach jest niedopuszczalne. Zabronione jest umieszczanie postów z pytaniami, przed zapoznaniem się z zawartością forum.
   5. Zabronione jest cytowanie treści Postu, na który Użytkownik odpowiada, jeśli jego odpowiedź znajdzie się bezpośrednio pod tym Postem.
   6. Zabronione jest pisanie Posta pod swoim Postem, chyba, że jest to uzasadnione działanie. Należy użyć opcji „edytuj” i uzupełnić wcześniejszy Post.
   7. Użytkownicy nie mają prawa do edycji swoich Postów (w celu usunięcia ich treści) co w konsekwencji niesie ze sobą zburzenie kontekstu wypowiedzi innych Użytkowników. Można edytować jedynie własne Posty w celu dodania nowych informacji i/lub poprawienia obecnych wartości merytorycznych.
   8. Posty umieszczane na Forum muszą być zgodne z prawem i winny cechować się kulturą wypowiedzi, dbałością o stylistykę oraz pisownię, która powinna być zgodna z zasadami ortografii. Zabronione jest „krzyczenie” poprzez pisanie wielkimi literami. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, a także wzbudzanie kłótni. Posty powinny być pisane kolorem czarnym, czcionką niepochyloną oraz niepogrubioną.
   9. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi o charakterze osobistym, mogących obrażać lub naruszyć dobra osobiste innych Użytkowników Forum, osób trzecich lub Administrację Forum.
   10. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum, w wiadomościach prywatnych (PW) oraz mailach wysyłanych przez forum treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp. Wypowiedzi będą bez ostrzeżenia usuwane, a ich autorzy blokowani.
   11. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum, w PW oraz mailach wysyłanych przez forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety. Wypowiedzi będą bez ostrzeżenia usuwane, a ich autorzy blokowani.
   12. Posty związane z polityką, szkalujące urzędy lub instytucje lub osoby fizyczne będą bez ostrzeżenia usuwane, a ich autorzy blokowani.
   13. Zabronione jest tzw. "nabijanie postów" czyli dodawanie do każdego wątku wypowiedzi o treści np.: „Ok", „Aha", „Popieram", „Super”, „Piękna” itp., mające na celu jedynie zwiększenie "rangi" na forum.
   14. Zabrania się ujawniania informacji związanych z cudzymi danymi wrażliwymi (np. zdjęć z numerami rejestracyjnymi pojazdów, danych osobowych itp), które mogą być wykorzystane przez niepowołane osoby.
   15. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum, w PW oraz mailach wysyłanych przez forum treści zawierających informacje handlowe, informacji wskazujących na sprzedaż hurtową, działalność komercyjną, odnośniki promujące portale handlowe, przekazy reklamowe z wyjątkiem zasad określonych w §7 Regulaminu.
   16. Posty nie związane z tematyką danego Wątku będą bez ostrzeżenia przenoszone lub usuwane.
   17. Kolor czerwony czcionki w Postach zarezerwowany jest dla Administracji Forum.
   18. Zabrania się stosowania awatarów zawierających wyrazy "Administrator", "Moderator” oraz innych, mogących wprowadzać Użytkowników Forum w błąd.
   19. Sprawy prywatne należy załatwiać poprzez PW lub inne środki komunikacji, lecz nie na Forum. (Funkcja PW dostępna jest dla nowych użytkowników dopiero po wysłaniu 5 postów na forum.)
   20. W przypadku publikacji zdjęć zalecane jest oznaczenie ich poprzez logo Klubu
   21. Bezwzględnie należy stosować się do próśb i nakazów Administracji Forum, związanych z utrzymaniem porządku na Forum oraz z zasadami określonymi w Regulaminie. Nie wolno kasować lub edytować wpisów Administracji Forum w swoim Poście.
   22. Tematy z nazwami typu "PROBLEM", "POMOCY", "CO ROBIĆ" są nieprawidłowe i będą usuwane. W jednym Wątku powinien być poruszony tylko jeden problem. Sugeruje się nadawanie odpowiedniej (jasnej i streszczającej problem) nazwy swojemu Wątkowi
   23. W przypadku zastosowania błędnego tytułu Wątku lub Postu w niewłaściwym Wątku - Administracja Forum może skorygować tytuł lub przenieść Post do właściwego Wątku.
   24. W przypadku uporczywego publikowania wypowiedzi niezgodnych z zasadami Regulaminu, takie Wątki i Posty będą usuwane, a Użytkownikowi będącemu autorem Wątku lub Postu zostanie udzielone ostrzeżenie.
   25. Jeśli Użytkownik nie zastosuje się do ponownego ostrzeżenia, Zarząd Klubu na wniosek własny lub Moderatorów może podjąć decyzję o usunięciu takiego Użytkownika z Forum i/lub o zablokowaniu jego IP.
   26. Użytkownik udostępniający zdjęcia na forum, zgadza się na ich użycie przez Insignia Club Polska w celach promujących Klub (np. na Facebook). Zdjęcia udostępniane nie będą zawierać numerów identyfikacyjnych (numeru rejestracyjnego, VIN, innych umożliwiających identyfikację konkretnego samochodu).
   #
 6. Użytkownicy

   1. Użytkownicy mają prawo do publikowania swoich wypowiedzi o ile nie łamią przy tym postanowień Regulaminu.
   2. Użytkownicy publikują swoje Posty wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klub oraz Zarząd Klubu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum.
   3. Dla Użytkowników Forum dostępne są rangi związane z aktywnością na forum (liczbą postów):
    • Nowicjusz
    • Użytkownik
    • Forumowicz
    • Ekspert
    • Zapaleniec
   4. Na Forum obowiązują grupy specjalne:
    • Użytkownicy
    • Klubowicze
    • Lejdis
    • Moderatorzy
    • Administratorzy
    • Zarząd Klubu
   5. Użytkownik może korzystać z funkcji przesyłania prywatnych wiadomości PW po publikacji co najmniej 3 postów.
   6. Użytkownik może zakładać nowe wątki po spełnieniu warunku minimalnej liczby postów na forum (jak wyżej)
   7. Użytkownik o statusie Klubowicz ma prawo posiadać swój podpis spełniający poniższe warunki:
    • maksymalnie 2 linie tekstu
    • czcionka o rozmiarze “mały”, brak pogrubienia, kolor czarny
    • oprócz 2 linii tekstu dopuszczalne jest umieszczenie obrazka o rozdzielczości maksymalnie 150x75 pikseli
    Dla Użytkowników nie będących Klubowiczami opcja posiadania własnego podpisu nie jest dostępna.
   8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników Forum treści:
    • nawołujących do pogardy, dyskryminacji, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują;
    • stojących w sprzeczności z polskim prawem;
    • propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.);
    • stanowiących przekaz reklamowy lub handlowy za wyjątkiem §7 Regulaminu.
   9. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników, adresów email, adresów IP należących do Użytkowników Forum, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia zawarte w Regulaminie.
   10. Użytkownik może raportować treści niezgodne z Regulaminem i/lub prawem korzystając z funkcji „zgłoś post”. Raport zostanie rozpatrzony przez Administrację Forum w możliwie najkrótszym terminie.
   11. W celu modyfikacji ustawień konta lub jego całkowitego usunięcia należy skontaktować się z Administracją Forum.
   #
 7. Zasady umieszczania treści reklamowych

   1. Treści reklamowe lub handlowe na Forum mogą umieszczać jedynie partnerzy Forum
   2. Decyzję o partnerstwie podejmuje Zarząd Klubu
   3. Dla Klubowiczów umieszczenie treści reklamowych dopuszczalne jest jedynie we własnym podpisie umieszczanym pod publikowanymi postami poprzez ulokowanie linku w jednej z dwóch linii dostępnych w podpisie.
   4. Dla Klubowiczów dopuszczalne jest reklamowanie jedynie własnej działalności komercyjnej.
   5. Treść reklamowana może wystąpić jedynie w postaci linku do zewnętrznego serwisu internetowego
   6. Wygląd treści: czcionka rozmiar “mały”, bez pogrubienia, kolor czarny
   #
 8. Kary

   1. Użytkownicy naruszający Regulamin Forum w tym używający wulgarnego języka lub obrażający innych Użytkowników serwisu, zostaną ostrzeżeni, a w przypadku kontynuacji naruszania Regulaminu wykluczeni z Forum.
   2. W szczególnym przypadku, dbając o poprawność publikacji na Forum, zgodność z prawem i zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, prowadzący Forum Moderatorzy mają prawo usunąć Wątek, Post lub wystawić ostrzeżenie, nawet jeśli w Regulaminie nie ma punktu odpowiadającego za dane przewinienie.
   3. Katalog kar:
    • ostrzeżenie
    • czasowe zablokowanie konta (ban czasowy - min 2 dni do decyzji Moderatora)
    • usunięcie konta (ban dożywotni)
    W przypadku gdy użytkownik otrzyma 2 ostrzeżenia Administracja forum ma prawo do zastosowania czasowego zablokowania konta Użytkownika.
    W przypadku gdy użytkownik otrzyma 3 ostrzeżenia, Administracja forrum ma prawo do całkowitego usunięcia konta Użytkownika.
   4. Ostrzeżenia może udzielić osoba będąca Moderatorem lub należąca do Administracji Forum.
   5. Ostrzeżenie przydzielone Użytkownikowi wygasa po 120 dniach od daty jego wystawienia
   6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Zarząd Klubu. Użytkownik ma możliwość odwołania się od decyzji Moderatorów lub innych Użytkowników do Zarządu Klubu w terminie 2 dni od daty wystąpienia zdarzenia, z którym nie zgadza się Użytkownik. Decyzje podjęte przez Zarząd Klubu są ostateczne.
   7. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które w jego ocenie lub w ocenie Moderatorów raportujących dane treści do Zarządu, naruszają postanowienia Regulaminu. Wszelkie zmiany lub usuwanie publikowanych treści mogą być dokonywane bez powiadamiania osób zainteresowanych, w szczególności autorów zmienianych bądź usuwanych wiadomości.
   #
 9. Postanowienia końcowe

   1. Wszelkie znaki graficzne związane z Klubem są własnością Klubu. Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma wytwarzania i rozpowszechniania gadżetów zawierających logo Klubu lub identyfikujących się bezpośrednio z Klubem.
   2. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.
   3. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
   4. Administracja Forum zobowiązana jest powiadomić Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu.
   5. Rejestracja oraz każdorazowe korzystanie z forum jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu w jego obowiązującej wersji oraz jego akceptacją i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Brak akceptacji postanowień Regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z Forum
   6. Aktualna lista osób stanowiących Zarząd Klubu i Administrację Forum zamieszczona jest w dziale “Regulmin forum"
   7. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane przez Zarząd Klubu na wniosek własny lub zgłoszony przez użytkowników.
   8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Zarząd Klubu oraz zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
   #